Neděle, 28 května, 2023
HomeSvětProbačná služba sa posudzuje pre väzňov pre väzňov, chce 33 miliónov korún

Probačná služba sa posudzuje pre väzňov pre väzňov, chce 33 miliónov korún

Probačná a mediačná služba (PMS) môže nakladať s bankovou zárukou 15 miliónov korún, ktorá bola zložená ako podmienka pre víťaza verejnej zákazky na Elektronický monitorovací systém, teda náramky pre väzňov. Rozhodol tak Mestský súd v Prahe a Ústavný súd následne odmietol sťažnosť spoločnosti SuperCom. „Záležitosti ohľadom spoločnosti SuperCom nebudeme komentovať,“ povedal Českej justícii hovorca PMS Martin Bačkovský. PMS od spoločnosti požaduje 33 miliónov korún, vyplýva z rozhodnutia Ústavného súdu.
Spor o zmluvu na náramky pre väzňov nekončí. Podľa PMS SuperCom nedodržovala záväzky zo zmluvy a dlhodobo ju neplnila. Ministerstvo spravodlivosti už skôr avizovalo, že uplatní všetky sankcie proti spoločnosti SuperCom. Podmienkou výberového konania bola banková záruka, z ktorej môžu byť sankcie uhradené. Predseda predstavenstva SuperCom Arie Trabelsi v minulosti uviedol, že zmluvu opakovane a trvalo porušovala práve štátna PMS. Rozhodnutie súdov teraz advokát SuperCom Radovan Kubáč nekomentoval.

O využití bankovej záruky vo výške 15 miliónov korún rozhodoval najprv vlani v novembri Obvodný súd pre Prahu 1. Ten vydal predbežné opatrenie, že probačná zmluva nesmie bankovú záruku čerpať. Dotknutej izraelskej banke bola súčasne uložená povinnosť nevykonávať takéto platby k žiadosti PMS, a to až do právoplatného skončenia konania o veci samej.

Na základe námietky ale bolo rozhodnutie vzápätí zrušené. Do veci potom vstúpil Mestský súd v Prahe, ktorý návrh na zrušenie predbežného opatrenia opäť zamietol, ale dal PMS možnosť proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podať riadne odvolanie. Probačná služba tak urobila a Mestský súd v Prahe potom jej návrhu na využitie bankovej záruky vyhovel. celá vec sa potom dostala na Ústavný súd, kde SuperCom spor napadla z procesnej stránky – podľa spoločnosti došlo k porušeniu práva na súdnu ochranu a rovnosti pred zákonom.

„Pri vedomí obmedzenosti ústavnoprávneho preskúmania rozhodovania o predbežných opatreniach sťažovateľka akcentuje zásadný význam a vplyv napadnutého rozhodnutia do jej majetkových pomerov a namieta konkrétne porušenie svojich procesných práv. Svojimi návrhmi sa sťažovateľka iba bráni protiprávnemu a zneužívajúcemu postupu vedľajšieho účastníka, ktorý neoprávnene a účelovo uplatňuje proti sťažovateľke zmluvné pokuty a nárok na náhradu škody vo výške presahujúcej 33 miliónov Sk,“ stojí v rozhodnutí senátu sudca Jaromíra Jirsu.

Sťažnosť Ústavný súd zamietol, pochybenie všeobecných súdov nezistil. „Odvolací súd preskúmal rozhodnutie nachádzajúceho súdu v medziach zákona, skutkový stav zostal medzi účastníkmi nesporný; spornou bola otázka výkladu vzájomných zmluvných záväzkov. Zatiaľ čo sa súdny súd priklonil k výkladovej verzii sťažovateľky (ako možno zrejme vyvodiť pri absencii odôvodnenia s odkazom na § 169 ods. 2 o. s. r., čo mu vytkol odvolací súd), odvolací súd dospel k vlastným (zrozumiteľne odôvodneným) právnym záverom, na základe ktorých nezistil potrebu vydania predbežného opatrenia za osvedčenú,“ uvádza súd s tým, že jedinou výhradou spoločnosti SuperCom voči rozhodnutiu odvolacieho súdu je nesúhlas s odpustením zmeškania odvolacej lehoty, ktorého sa ale PMS dostalo z rozhodnutia nachádzajúceho súdu.

Elektronické náramky boli v prevádzke od septembra 2018. Okrem domácich väzňov strážili aj niektorých väzňov podmienečne prepustených na slobodu. U časti obvinených tiež nahrádzali pobyt vo väzobnej cele. PMS zverejnila, že v novembri 2019 prestala systém využívať a vrátila sa k náhodným kontrolám vykonávaným probačnými úradníkmi.

Náramky vysúdil rezort za bývalého ministra Roberta Pelikána. PMS upozornila už na začiatku roku 2019 na to, že SuperCom nedodala objednanú novú sadu 120 elektronických náramkov. Exministerka spravodlivosti Marie Benešová v tom čase označila správanie dodávateľa za nezodpovedné s tým, že verejnosť môže stratiť dôveru v elektronickú kontrolu trestu domáceho väzenia. SuperCom vtedy reagovala tak, že zavedenie systému elektronického monitoringu sa kvôli postoju PMS predražilo o viac ako 26 miliónov korún. Zdôraznila, že náramky sú kvalitné a fungujú. Vyhlásenia štátu o závadách na zariadeniach boli podľa firmy nepravdivé a hlavne predčasné.

- Komerční sdělení -pr články

Najnovjše články